Zarząd

Naszą misją jest umacnianie pozycji firmy farmaceutycznej produkującej i dystrybuującej skuteczne i dostępne cenowo leki generyczne na rynku polskim. Pragniemy aby pacjenci i kontrahenci identyfikowali naszą markę z wysoką jakością produktów, bezpieczeństwem i skutecznością.

Zadowolenie Klientów traktujemy jako miarę jakości naszych produktów i inspirację do dalszego rozwoju.

Więcej

Sławomir Mirek

Prezes Zarządu

Sławomir Mirek posiada wykształcenie techniczne zdobyte na renomowanych polskich (Politechnika Krakowska), angielskich (Uniwersytet w Nottingham) i szwedzkich uniwersytetach (Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie).  Równolegle z karierą zawodową, stara się poszerzać swoją wiedzę, np. ukończył Wharton’s Executive Development Program.

Sławomir Mirek posiada duże doświadczenie jako Dyrektor Generalny w firmach farmaceutycznych. Specjalizuje się głównie w badaniach i rozwoju. Uczestniczył w badaniach, wdrażaniu i produkowaniu wielu nowych leków generycznych w czasie gdy zarządzał firmami Adamed i Temapharm.

Z sukcesem dokończył multidysciplinarny projekt badawczo-rozwojowy, w którym brały udział różne firmy, uniwersytety i instytuty badawcze. Jego wykształcenie inżynierskie pomogło mu wdrożyć projekty rozwojowe w branży (produkty na astmę, produkty do pielęgnacji oczu).

Sławomir Mirek posiada spore doświadczenie w rozwijaniu biznesu z czasów gdy pracował w firmie Novartis, gdzie był Dyrektorem ds. Marketingu Międzynarodowego w dziale Żywności i Żywienia Medycznego na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.  Pozwala mu to nie tylko sprzedawać wyniki udanych badań na rynku krajowym, ale również rozwinąć sprzedaż na eksport.

Sławomir posiada duże doświadczenie w kontaktach z władzami, agencjami rządowymi i osobami odpowiedzialnymi za regulacje. Z sukcesem zarządzał projektem dotowanym ze środków Unii Europejskiej i polskiego rządu.

Jego kariera rozpoczęła się w Procter and Gamble Polska (1993-1996). Był tam odpowiedzialny za marketing i reklamę produktów FMCG.

Od 1996 pracował w Novartis Poland jako Dyrektor ds. Marketingu odpowiedzialny za żywność.  Później awansował na stanowisko Międzynarodowego Dyrektora ds. Marketingu (2000) w Centrali w pobliżu Genewy.

W roku 2002, zaczął pracować jako Dyrektor Generalny w polskiej firmie farmaceutycznej Adamed.  W tym czasie, firma Adamed była jedną ze średniej wielkości firm na rynku leków generycznych.  W czasie gdy prowadził tą firmę, dzięki wprowadzeniu nowych leków, zyski ze sprzedaży wzrosły z 30 milionów dolarów do 100 milionów dolarów. Adamed stała się jedną z 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce. Sławomir Mirek wprowadził produkty firmy na wiele nowych rynków eksportowych, które stanowią 20% sprzedaży.

Sławomir Mirek założył całkowicie nową firmę farmaceutyczną Temapharm w roku 2005.  Firma posiada swoje własne nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe.  Licencje na jej produkty były sprzedawane do międzynarodowych firm farmaceutycznych takich jak Sandoz lub Teva.  Firma z powodzeniem korzystała z funduszy z Unii Europejskiej.

Sławomir Mirek dołączył do Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) reprezentującego firmy farmaceutyczne w stosunkach z rządem w roku 2012.  Z sukcesem negocjował z władzami, członkami parlamentu i Ministerstwem Zdrowia, projekty ustawodawcze i rozdzielanie dotacji.

W roku 2015, Sławomir Mirek założył Artespharm – nową polską firmę farmaceutyczną.  Zakres jej działań obejmuje badania, rozwój, sprzedaż i marketing produktów farmaceutycznych, najpierw w Polsce, a później na innych rynkach regionalnych.

Paweł Kowalski

Dyrektor finansowy/Prokurent

Paweł Kowalski posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, w tym 10-letnie w branży farmaceutycznej. Członek zespołu kierownictwa wykonawczego, tworzący strategie biznesowe.

Paweł Kowalski posiada duże doświadczenie we wszystkich aspektach rachunkowości zarządczej i zarządzaniu finansami, łącznie z kalkulacją kosztów, sprawozdawczością finansową i analizami, planowaniem wydatków, zarządzaniem płynnością finansową oraz prognozowaniem przychodów i kosztów.

Paweł Kowalski posiada doświadczenie w koordynacji pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dla farmaceutycznych projektów badawczo-rozwojowych.

Nowe podejście w dziedzinie leków generycznych.